Skip to content

FAQs

2008-03: Skal en gokartbane, der udelukkende benyttes til udlejning, reguleres efter Vejledning nr. 2/2005: Støj fra motorsportsbaner, Vejledning nr. 5/1984: Støj fra virksomheder eller Vejledning nr. 7/2006: Støj fra forlystelsesparker?

Motorsportsbaner skal reguleres som en godkendelsespligtig virksomhed; og der er ikke tale om en forlystelsespark. Forlystelsesparker er defineret i vejledning 7/2006 ved at der findes mere end fem faste, kørende forlystelser. Retningslinjerne for motorsportsbaner fremgår af vejledning 2/2005, idet der desuden i godkendelsesbekendtgørelsen er fastlagt standardvilkår for bl.a. støv, lugt og spildevand. For motorsportsbaner, hvor der udelukkende foregår udlejningskørsel, skal der imidlertid benyttes samme vejledende støjgrænser som for ”almindelige” virksomheder (fra vejledning 5/1984), jf. motorsportsvejledningens afsnit 3.5.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top