Skip to content

FAQs

2008-01: I en virksomheds miljøgodkendelse er vilkåret, at “støjen ved det nærliggende etageboligområde ikke må overstige 40 dB om natten”. Etageboligerne er i fire etager uden altan, dvs. de udendørs opholdsarealer er på terræn. Spørgsmålet er, om immissionspunktet skal placeres 1,5 meter over terræn eller ud for den mest støjbelastede etage?

Immissionspunktet skal vælges der, hvor støjen skønnes at være højest. Afhængigt af, hvor tæt etageboligerne ligger ved områdets skel, vil det ofte være nødvendigt at måle støjen både i 1,5m højde over terræn tæt ved skel, og ved facaden ud for den etage, hvor støjbelastningen er højst – hvis der er vinduer eller døre, og uagtet der ikke er muligheder for at opholde sig udendørs. Immissionspunktet placeres ud for vinduet eller altandøren i en højde svarende til 2/3 af vinduets eller dørens højde. Hvis der ikke er vinduer eller altandøre i den mest belastede facade, må akustikeren vurdere en mere relevant placering af immissionspunktet.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top