Skip to content

FAQs

2007-14: En bygherre opfører boliger på et område, som er udlagt til boliger. Området er belastet af støj fra eksisterende veje. Der er udarbejdet en lokalplan for området og af lokalplanbestemmelserne fremgår, at trafikstøjbelastningen ikke må overstige 55 dB(A). Det er underforstået, at støjgrænsen refererer til LAeq,24h. Siden lokalplanens vedtagelse har Miljøstyrelsen i vejledning 4/2007 “Støj fra veje” anført nye vejledende grænseværdier baseret på Lden (58 dB for boligområder) og foreskrevet Nord2000 som beregningsmetode. Spørgsmålet er nu, om støjberegninger i forbindelse med ibrugtagning af området skal udføres med Nord2000 og om grænseværdien Lden = 58 dB skal benyttes, eller om den “gamle” metode (NBV 96) skal benyttes med grænseværdien LAeq,24h = 55 dB.

Der er tale om et boligområde, hvor lokalplanbestemmelserne er vedtaget før den 24-07-2007, hvor Miljøstyrelsen udsendte Vejledning nr. 4/2007 om “Støj fra veje” og tillæg til vejledningen om støj fra jernbaner. Ved det aktuelle område benyttes grænseværdier, som indskrevet i lokalplanen, og den beregningsmetode, som var gældende på lokalplanens vedtagelsestidspunkt. I dette tilfælde benyttes således beregningsmetoden NBV 96 og grænseværdien LAeq,24h = 55 dB. I lokalplaner, som vedtages efter 24. juli 2007, bør bestemmelserne om trafikstøj (veje og jernbaner) være justeret, så de er i overensstemmelse med den nye vejledning. Under alle omstændigheder skal der bruges samme fremgangsmåde ved kontrol af, at lokalplanbestemmelserne overholdes, som blev lagt til grund da de blev udformet.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top