skip to Main Content

FAQs

2007-13: Hvis en lokalplan er fra før juli 2007, hvor tillægget til togstøjsvejledningen 1/1997 kom fra MST, hvad er så gældende vedr. vejledende grænseværdier og beregningsmetode: Tillægget eller 1/1997?

Det er den vejledning, der var gældende da lokalplanen blev vedtaget.

Back To Top