Skip to content

FAQs

2007-08: Hvordan bestemmes ubestemtheden for beregninger af bidraget fra vejtrafikstøj når denne beregnes vha. Nord2000 (jf. Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 ”Støj fra veje”)?

I User’s Guide Nord2000 Road (side 34) er beskrevet, hvordan ubestemtheden beregnes. Ubestemtheden på en beregning af støj fra vejtrafik har i øvrigt ikke den samme betydning som for industristøj, da beregningsresultaterne især anvendes i forbindelse med planlægning. I øvrigt skal det nævnes, at den nye betegnelse for ”ubestemthed”, ”udvidet usikkerhed”, der blev introduceret i Orientering nr. 36, kun bruges i forbindelse med beregning af ekstern industristøj.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top