skip to Main Content

FAQs

2007-03: Hvis kilden er i 4 meters højde og mikrofonen i 1,5 meters højde, er det så en høj eller lav situation i Meteo-terminologi?

Hvis kildehøjden er større end 2 m eller mikrofonhøjden er større eller lig 4 m karakteriseres situationen som ”høj”. I alle andre situationer kaldes den ”lav”.

Back To Top