Skip to content

FAQs

2007-02: På basis af kildestyrker fra sandsugere et par kilometer fra land, skal støjbelastningen inde ved kysten beregnes. Målinger og beregninger skal udføres som ”Miljømåling – ekstern støj”. Skal den fællesnordiske beregningsmetode, som ikke har et gyldighedsområde meget ud over ca. 1 km, anvendes, eller vil det være mere korrekt at anvende Nord2000, som implementerer de meteorologiske forhold i langt højere grad end den fællesnordiske metode?

Back To Top