Skip to content

FAQs

2007-01: Kan en certificeret person rapportere støjberegninger som “Miljømålinger – ekstern støj”, hvis denne ikke selv har foretaget målingerne, og hvis disse underleverandørdata ikke er rapporteret som “Miljømåling – ekstern støj”.

Betingelserne for, at man kan mærke en støjrapport med “Miljømåling – ekstern støj” er beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1353 af 11. december 2006. Heri står bl.a., at målingen eller beregningen skal være udført af laboratorier på “listen” (se samlet oversigt) som akkrediteret prøvning eller af certificerede personer (bekendtgørelsens bilag 4). For de godkendte laboratorier, som betjener sig af certificerede personer, skal målinger/beregninger være udført egenhændigt af en sådan. For de godkendte laboratorier, der er DANAK-akkrediterede til at foretage måling af ekstern støj, kan andre end de underskriftberettigede foretage målinger/beregninger. Bekendtgørelsens bilag 4 redegør også for, under hvilke omstændigheder man kan bruge data fra underleverandører. Det skal klart fremgå, hvorfra oplysningerne stammer, og hvilke data der er fra underleverandører. Derudover skal der gøres særskilt rede for underleverandørens anvendelse af apparatur, resultaternes ubestemthed osv.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top