Skip to content

FAQs

2006-14: Som bekendt er støjafgivelsen fra våben meget retningsafhængig (størst lydenergi afgives i skudretningen, og mindst lydenergi afgives i retningen modsat skudretningen). I forbindelse med beregning af støj fra skydebaner med flere standpladser, der danner en et cirkeludsnit, spørges der om, hvilken skudretning man skal benytte ved beregning af støjbidraget fra banen: Middelskudretningen for samtlige standpladser (fliser) eller middelskudretningen for den standplads, der giver det højeste bidrag.

Uanset typen af skydebane (trap, skeet, jagt eller andet) skal der i beregningerne benyttes middelskudretningen for den standplads, der giver det højeste bidrag. Er der tale om flere immissionspunkter, gælder denne betragtning for hvert af immissionspunkterne. Med fx 6 standpladser og 5 immissionspunkter kan det altså være nødvendigt at beregne 30 bidrag.es at der for hvert immissionspunkt vælges den standplads, der giver det højeste bidrag i det aktuelle immissionspunkt.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top