skip to Main Content

FAQs

2006-11: Hvordan formulerer man, at grænseværdien er overskredet, men at overskridelsen er mindre end ubestemtheden, fx Lr = 36,9 dB(A), grænseværdi = 35 dB(A) og ubestemtheden = 2,7?

Følgende formulering kan benyttes: “Grænseværdien er ikke signifikant overskredet.” Kommentar: Med Orientering fra Referencelaboratoriet nr. 36 blev ordet “ubestemthed” erstattet af “den udvidede usikkerhed”.

Back To Top