Skip to content

FAQs

2006-10: En bygherre ønsker at bygge nær en motorvej, men må efter beregninger af støjbidraget konstatere, at støjniveauet i det meste af området overstiger 55 dB(A). Bygherren argumenterer over for kommunen med, at man forskellige steder i Københavnsområdet tillader mere end 55 dB(A) på én facade, hvis man har adgang til vinduer i en anden facade med et niveau under 55 dB(A). Kan man i planlægningssammenhæng tillade dette ved nybyggeri på en mark?

I København tillader man op til 65 dB(A) på den mest støjbelastede facade, hvis der mod gården (i den pågældende lejlighed) er vinduer til en facade med under 55 dB(A). Men det er kun ved ”udfyldninger” i husrækken og omdannelse af erhvervsejendomme til boliger. Det gælder ikke landsdækkende og ikke på en bar mark. Læs mere om emnet i Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3/1984 “Trafikstøj i boligområder”.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top