Skip to content

FAQs

2006-07: I forbindelse med en udstykning af et større område (mere end tre boliger) til åben, lav boligbebyggelse har kommunen meddelt grænseværdier svarende til områder med blandet bolig og erhverv (dag/aften/nat = 55/45/40 dB(A)), og altså ikke som de vejledende grænseværdier på 45/40/35 dB(A) for åben, lav boligbebyggelse. Området ligger op ad en større gård, på hvis arealer der forekommer entreprenørarbejde og arbejde med en motorkædesav. En rådgiver, der er certificeret til at foretage ”Miljømåling – ekstern støj”, spørger, om han i rapporten skal sammenligne de målte/beregnede støjbidrag fra en nærliggende virksomhed (som ikke er den ovenfor nævnte gård) med de vejledende eller meddelte grænseværdier. Spørgsmålet er afstedkommet af, at rådgiveren har læst en højesteretsdom, med hvilken det i en lignende sag er afgjort, at det er de vejledende grænseværdier, der er gældende.

Støjgrænserne er vejledende, så kommunen kan derfor godt afvige fra disse. Det bør fremgå af rapporten, at grænserne normalt er 45/40/35 dB(A). Det skal fremgå af rapporten, at kommunen har valgt 50/45/40 dB(A), og der skal være en vurdering af eventuelle overskridelser af disse.

Bemærkninger:
1) Er der tale om en mindre udstykning, fx en aftægtsbolig ved en eksisterende gård, skal støjbelastningen ikke dokumenteres i forbindelse med udstykninger.
2) Højesteretsdomme i konkrete sager om ekstern støj er kun gældende for den konkrete sag. Men der kan forekomme højesteretsafgørelser, der får en mere generel betydning.
Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top