Skip to content

FAQs

2006-06: I Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1/1997 ”Støj og vibrationer fra jernbaner” er der angivet en grænseværdi på 60 dB(A) ved boligbebyggelse (Tabel 1, der vedrører vejledende grænseværdier i forbindelse med planlægning). Gælder de 60 dB(A) ved facaden (svarende til grænseværdien 55 dB(A) ved facaden for vejtrafikstøj)?

Ja, og den gælder også, som vist i Tabel 1 i Vejledning Nr. 1/1997, for de udendørs opholdsarealer. Som for andre lignende grænseværdier er der tale om fritfeltsværdier, dvs. at eventuelle bidrag fra refleksioner fra bygninger på klagers grund skal fratrækkes den målte eller beregnede værdi. Se nærmere om refleksioner i Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6/1984.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top