Skip to content

FAQs

2006-05: Side 35 i “Støjdatabogen Del 3 – Kørsel og intern transport”: Parkeringsoperation. Gælder kildestyrken på LWA = 85 dB re 1 pW for én tilkørsel + én parkeringsoperation ELLER én tilkørsel + én parkeringsoperation + én ”afparkeringsoperation” + én frakørsel?

Det gælder én af operatorerne: Kørsel fra offentlig vej til parkeringsbås + parkering i båsen ELLER udkørsel fra bås + kørsel fra bås til offentlig vej. Hvis operationen tager væsentligt længere tid end de angivne typiske 30 sekunder, bør man korrigere for dette ved en tidsmæssig korrektion på 10 x log(tfaktisk/30 s), hvor tfaktisk er tiden i sekunder for en gennemsnitlig faktisk parkeringsoperation. Alternativt opdeles kørestrækningen mellem offentlig vej og bås i passende delstrækninger, som ækvivaleres med punktkilder (se Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5/1993 afsnit 7.3).

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top