Skip to content

FAQs

2006-04: Hvilken standardusikkerhed ? (tidligere kaldt ”standardafvigelse”) skal man benytte, hvis kildestyrken for facadedele (fx vinduer, lukkede porte, facadeelementer) er fundet på grundlag af målinger internt og beregning ifølge formel 7.2.1 i Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5/1993?

I Orientering nr. 36 fra Referencelaboratoriet “Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder” er det ikke nævnt, hvilken standardusikkerhed der skal benyttes i dette tilfælde. Hvis reduktionstal fra Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5/1993 “Beregning af ekstern støj fra virksomheder” (Tabel 7.2.1) benyttes – eller hvis reduktionstallet vurderes – anbefales det at benytte σ 5 dB. Hvis reduktionstallet er målt for den aktuelle vægkonstruktion, anbefales det at benytte σ 3 dB.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top