Skip to content

FAQs

2006-03: En kommune har i forbindelse med planlægning af et boligområde modtaget en rapport fra en rådgiver vedrørende beregninger af vejtrafikstøj. Rådgiveren mener, at man skal fravige anbefalingen på side 18 i Rapport 240/2002 fra Vejdirektoratet (”Beregning af vejtrafikstøj – en manual”), hvor der står, at man skal lade biler på landeveje og motorveje beregningsmæssigt køre henholdsvis 90 km/t og 120 km/t, hvis de reelle hastigheder ikke kendes fra målinger. Rådgiveren mener, at bilisterne efter indførelsen af 130 km/t på motorveje kører ”pænere”, således at man nu kan anvende de skiltede hastigheder på henholdsvis 80 km/t og 110 km/t for tunge og lette køretøjer i stedet for Rapport 240’s anbefalinger.

Man skal fortsat benytte anbefalingerne i Rapport 240, når de reelle hastigheder ikke kendes fra målinger, og når den skiltede hastighed er 110 km/t. Vedrørende anbefalinger for strækninger med en skiltet hastighed på 130 km/t foreligger der endnu ikke (oktober 2006) udmeldinger fra Miljøstyrelsen eller Vejdirektoratet. Referencelaboratoriet anbefaler derfor indtil videre, at man benytter tallene fra Vejdirektoratets hjemmeside ”Hastighedsbarometer”, hvor målte gennemsnitshastigheder kan findes. De er dog ikke opdelt i let og tung trafik.

Opdatering 2018:  Hastighedsbarometeret findes ikke mere – Der henvises til Håndbog i Nord2000

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top