Skip to content

FAQs

2006-02: Et boligområde ønskes placeret tæt på et industriområde. Boligernes bygherre pålægges at støjdæmpe med en vold el.lign., så de vejledende grænseværdier overholdes døgnet rundt i boligområdet. Et rådgivende og certificeret ingeniørfirma har lavet en beregning for én virksomhed med en forudsætning om, at den støjer maksimalt i forhold til tilladelsen, dvs. 60 dB(A) i eget skel mod anden virksomhed. Med udgangspunkt i denne beregning er der dimensioneret en støjvold/støjskærm (højde/bredde/længde/placering), der dæmper støjen fra denne virksomhed tilstrækkeligt i det planlagte boligområde. Men hvad med de andre virksomheder i industriområdet og eventuelle kommende virksomheder? Skal det samlede bidrag fra alle virksomheder overholde de vejledende grænseværdier i området?

Back To Top