Skip to content

FAQs

2000-01: I Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder” er der angivet vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj transmitteret fra virksomheder til naboer inden for samme bygning. Eksempelvis er grænsen for bygningstransmitteret støj fra en virksomhed til beboelsesrum 30 dB i dag- og aftenperioden og 25 dB i natperioden. Skal støjgrænserne for bygningstransmitteret støj i beboelsesrum overholdes i køkkener?

Back To Top