Skip to content

FAQs

1989-01: I Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder” er der opgivet en tabel over vejledende grænseværdier for støjbelastninger målt udendørs, tabel I i afsnit 2.2.2. Tabellen er opdelt i tre spalter benævnt: Mandag-fredag kl. 07.00-18.00; lørdag kl. 07.00-14.00 Mandag-fredag kl. 18.00-22.00; lørdag kl. 14.00-22.00; søn- og helligdage kl. 07.00-22.00 Alle dage kl. 22.00-07.00 I samme afsnit anføres det, at referencetidsrummet for dagperioden (kl. 07.00-18.00) er 8 timer, for aftenperioden (kl. 18.00-22.00) 1 time og for natperioden (kl. 22.00-07.00) ½ time. Hvilke referencetidsrum skal benyttes på lørdage og søndage?

Back To Top