skip to Main Content

FAQs

1989-01: I Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder” er der opgivet en tabel over vejledende grænseværdier for støjbelastninger målt udendørs, tabel I i afsnit 2.2.2. Tabellen er opdelt i tre spalter benævnt: Mandag-fredag kl. 07.00-18.00; lørdag kl. 07.00-14.00 Mandag-fredag kl. 18.00-22.00; lørdag kl. 14.00-22.00; søn- og helligdage kl. 07.00-22.00 Alle dage kl. 22.00-07.00 I samme afsnit anføres det, at referencetidsrummet for dagperioden (kl. 07.00-18.00) er 8 timer, for aftenperioden (kl. 18.00-22.00) 1 time og for natperioden (kl. 22.00-07.00) ½ time. Hvilke referencetidsrum skal benyttes på lørdage og søndage?

Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at referencetidsrummene på søndage er de samme som på hverdage. For lørdage gør det særlige forhold sig gældende, at dagperioden er opdelt. Lørdag formiddag (kl. 07.00-14.00) anvendes et referencetidsrum på 7 timer og lørdag eftermiddag (kl. 14.00-18.00) et referencetidsrum på 4 timer.

Back To Top