Skip to content

FAQs

1986-01: Skal støjmålinger ved virksomheder, der er godkendt før 1. november 1984 (ikrafttrædelsesdatoen for Vejledning Nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder” og Nr. 6/1984 “Måling af ekstern støj fra virksomheder”), foretages efter disse vejledninger eller efter den gamle vejledning fra maj 1974?

Hvis det i afgørelsen direkte er nævnt, hvilken vejledning der skal benyttes, måles der efter denne vejledning. Formuleringer som “efter den til enhver tid gældende vejledning” kan, fordi målemtoder fortsat bliver mere nøjagtige med tiden, indebære en stramning af en afgørelse. Hvis der ikke i den konkrete afgørelse er nævnt, hvilken vejledning støjmålingerne skal udføres efter, skal målingerne foretages efter den på afgørelsestidspunktet gældende vejledning. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse specielt på “Nyt fra Miljøstyrelsen Nr. 3, september 1978, Måling af ekstern støj fra virksomheder”. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5/1984 og 6/1984 afløste den 1. november 1984 Vejledning Nr. 3/1974 og “Nyt fra Miljøstyrelsen” Nr. 3, september 1978.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top