Skip to content

Test af SoundPLAN

SoundPLAN Nord ApS har meddelt, at der jævnligt på deres hjemmeside uploades et regneark, der viser udtræk af SoundPLAN beregningsresultater i en række testeksempler. Disse eksempler omfatter officielle test-cases, i det omfang sådanne findes, f.eks. Orientering 37 (General Prediction Method) og AV 1059/97 (RTN 1996). Resultater fra Referencelaboratoriets sammenlignende støjmålinger er også inkluderet. Se mere under “Fra Referencelaboratoriet -> Test af programmer og udstyr


Back To Top