Skip to content

Store Støjdag samler ”støjfolket”

Igen i år var der stor deltagelse på Store Støjdag. Mere end 120 støjrådgivere, myndighedspersoner og produktudviklere var samlet på Hotel Nyborg Strand til den årlige konference- og netværksdag.  

I år var der fokus på trafikstøj og dens konsekvenser, men der var også indlæg om skydebanestøj, lydvandringer, Referencelaboratoriets forslag til fremtidige målestørrelser for lavfrekvente lyde fra fx metrotog, og ikke mindst debatindlæg om padelbaner, bevoksningens indflydelse på den oplevede støjgene og meget andet. Igen var der en del udstillere repræsenteret, så der var også godt med grej at kigge på.

Alt i alt en god dag for de akustik- og støjinteresserede.

Traditionelt holdes Store Støjdag hvert år den første mandag i oktober.

Back To Top