skip to Main Content

Nyheder

Store Støjdag afholdes 4. oktober 2021

Referencelaboratoriet afholder Store Støjdag mandag den 4. oktober 2021
på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Strand.

 

Tilmeld dig  her

Tilmeldingsfrist er 24. september 2021

 

Prisen for deltagelse er kr. 1.980 ekskl. moms.

 

Vi indbyder til en dag med mange spændende emner og indlæg – heriblandt:

 • Håndtering af støj fra bygge- og anlægsarbejder
 • Måling af vejbelægningers støjegenskaber
 • Livstidsstøjreduktion af gængse asfalttyper
 • Kan man måle vejstøj?
 • Bedømmelse af støjimpulsers genevirkning
 • Nyt fra Miljøstyrelsen
 • Nyt fra Certificeringsordningen
 • Skydehuse til flugtskydningsbaner
 • Gennemgang af resultaterne fra 25. og 26. sammenlignende støjmåling (round robintest) blandt de akkrediterede og
  certificerede støjmålefirmaer og -personer
 • Diskussion af relevante emner – indkomne forslag til diskussion i salen.

 

Hent programmet her

(Med forbehold for ændringer).

 

Back To Top