skip to Main Content

Store Støjdag 3. oktober 2022

Referencelaboratoriet afholder Store Støjdag mandag den 3. oktober 2022
på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Strand,

 

Tilmeld dig her
Tilmeldingsfrist er 26. september 2022

 

Prisen for deltagelse er kr. 1.980 ekskl. moms.

 

Vi indbyder til en dag med spændende emner og indlæg – heriblandt:

  • Trafikstøj i Infrastrukturaftalen
  • Konsekvenser ved ændrede støjgrænser for motorveje
  • Factors Moderating people’s Subjective reactions to road noise (FAMOS)
  • Opdateret klagevejledning om støjmålinger
  • Støj fra kortvarige, lavfrekvente hændelser
  • Nyt fra Miljøstyrelsen
  • Nyt fra Certificeringsordningen
  • Skydebanestøj
  • Ny orientering fra Referencelaboratoriet om støj fra Banedanmarks strækninger
  • Debat af relevante emner – indkomne forslag til diskussion i salen.

 

Endeligt program  vil kunne hentes her medio august 2022.

 

 

Back To Top