skip to Main Content

Nyheder

Store Støjdag 2020

Tilmeld dig  her

 

Mandag den 5. oktober 2020 kl. 09-16

på Hotel Nyborg Strand.

 

Konferencen bliver afholdt som planlagt, men vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og vi tager alle de gældende forholdsregler og overholder eventuelle restriktioner. Derfor kan I trygt deltage på konferencen Store Støjdag 2020.

 

Det betyder at:

 • Der er sørget for ekstra plads mellem deltagere og talere
 • Mad og drikke er tilberedt jf. retningslinjerne og  serveres portionsanrettet
 • Alle overflader bliver jævnligt afsprittet. Det gælder både mødelokale og over hele afholdelsesstedet
 • Håndsprit i alle lokaler og fællesarealer
 • Ekstra udluftning, hvor det er muligt

 

Vi indbyder til en dag med mange spændende indlæg og emner – heriblandt:

 • Håndtering af støj fra bygge- og anlægsarbejder
 • Livstidsstøjreduktion af gængse asfalttyper
 • Nyheder fra Miljøstyrelsen
 • Nyheder fra Certificeringsordningen
 • Minitema om sammensat støj – Er det muligt at vurdere den samlede støj og støjgene fra fx vej, tog og industri?
 • Skydehuse til flugtskydningsbaner
 • Gennemgang af resultaterne fra den seneste sammenlignende støjmåling (round robintest) blandt de akkrediterede og
  certificerede støjmålefirmaer og -personer
 • Diskussion af relevante emner – indkomne forslag til diskussion i salen.

 

Programmet bliver forsøgt tilrettelagt således, at indlæggene fra kl. 09 til pausen kl. 14.45 vil være af generel karakter – Resten af eftermiddagen vil de være mere fagspecifikke/støjtekniske. Alle er selvfølgelig velkomne til at deltage hele dagen.

Program er med forbehold for ændringer.

 

Prisen for deltagelse er kr. 1.980 ekskl. moms.

 

Grundet COVID-19 vil deltagerantallet blive maks. 100 personer, og der vil i øvrigt blive taget de nødvendige hensyn i henhold til gældende retningslinjer for forsamlinger.

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen.  Har I nogen spørgsmål vær velkommen til at kontakte os.

Back To Top