Nyheder

Store Støjdag 2018 – ny deltagerrekord igen i år

Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums Store Støjdag 2018 blev afholdt 8. oktober og tiltrak igen i år et stort publikum

Omkring 135 personer var mødt op den 8. oktober 2018 i Nyborg til den årlige begivenhed Store Støjdag. Interessen for at høre om den nyeste viden indenfor støjmålinger og -beregninger var stor. Deltagerne var fortrinsvis personer, der til dagligt arbejder med støj i omgivelserne enten som sagsbehandlere hos myndighederne eller som konsulenter for de virksomheder, der skal have kortlagt og eventuelt reduceret støjen i omgivelserne Og ikke mindst var udstillere mødt talrigt op for at præsentere deres produkter og nyheder.

 

 

Sædvanen tro var der stor variation i indlæggene:

Nyeste viden fra Referencelaboratoriet

På mødet var der flere indlæg fra Referencelaboratoriet med ny viden om:

  • Støj fra skydebaner – særligt en række nye undersøgelser udført af DELTA – a part of FORCE Technology og SWECO, om hvor meget haglgeværer støjer i omgivelserne.
  • Dækstøj – en særlig indsigt i den nye EU-mærkningsordning, som betyder, at dækproducenter skal mærker deres dæktyper med angivelse af, hvor meget de enkelte dæktyper støjer.
  • Foreløbige resultater af den 24. sammenlignende støjmåling, der er gennemført i 2018. De sammenlignende støjmålinger udgør en round robin test, som er obligatorisk for alle godkendte laboratorier, der enten er akkrediteret eller beskæftiger certificerede personer til ”Miljømåling – ekstern støj” eller “Miljømåling – trafikstøj”

 

Støj fra varmepumper

Brian Nielsen, som er formand for Dansk Energi – iEnergi varmepumpefora, havde et yderst relevant indlæg med titlen: ”Er varmepumper den nye kilde til nabostridigheder?” Indlægget handlede om faldgruber ved valg og installation af luft/vand-varmepumper med særlig fokus på de støjproblemer, der kan opstå, når husejere ikke placerer dem hensigtsmæssigt i forhold til naboerne.

Desuden blev deltagerne ajourført med nyt fra Certificeringsordningen og nyt fra Miljøstyrelsen.

Sidst på dagen var der debat med oplæg og spørgsmål fra forsamlingen om bl.a.  bygge- og anlægsstøj og den nye vindmøllebekendtgørelse, som netop har været i høring.

 

Yderligere information

For yderligere information om Store Støjdag kontakt Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger: reflab@delta.dk.

Læs mere på www.Referencelaboratoriet.dk

 

Fakta:

Store Støjdag afholdes hvert år af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger.

DELTA har siden 1977 været Referencelaboratorium. Formålet er på Miljøstyrelsens vegne at sikre kvaliteten af laboratoriearbejdet inden for støj og vibrationer i det eksterne miljø. Dette sker blandt andet gennem opretholdelse af en liste over ”godkendte støjlaboratorier”, som kan udføre ”Miljømålinger” på støjområdet (et kvalitetsstempel). Dermed sikres det, at de støjrapporter, som lokale myndigheder skal basere deres afgørelser på, er fyldestgørende og retvisende.