skip to Main Content

Store Støjdag 2. oktober 2023

 

Referencelaboratoriet afholder Store Støjdag

Mandag den 2. oktober 2023

på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg  Strand

Tilmeld dig her

Prisen for deltagelse er kr. 2.025 ekskl. moms

Vi indbyder igen i år til en dag med spændende emner og indlæg – heriblandt:

  • Forslag til administration af impulstillæg
  • Helbredseffekter af trafikstøj fra veje
  • Nyt fra Miljøstyrelsen
  • Nyt fra Certificeringsordningen
  • ”Festen i gaden”
  • Lavfrekvent støj fra bl.a. fitnesscentre, metro og letbaner
  • Gennemgang af 27. sammenlignende støjmåling
  • Debat af relevante emner 

Hent program

Tilmeldingsfristen er 22. september 2023

Back To Top