Skip to content

Skannemetoden – en forenklet og effektiv målemetode

Referencelaboratoriet har udviklet og testet en ny metode til måling af kildestyrke.
Metoden er et supplement til målemetoderne i Miljøstyrelsens vejledning 5/1993:
”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” og lægger sig tæt op ad kassemetoden,
som er én af de 4 metoder beskrevet i vejledningen. Men i stedet for at måle i diskrete målepunkter, som kassemetoden foreskriver,
skannes mikrofonen langs linjer eller på dele af de måleflader, som kassemetoden definerer.

Læs mere om skannemetoden i Orientering nr. 53

Back To Top