Skip to content

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Rapport nr. 28 Referencelaboratoriet Supplerende 2015

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer

Rapporten er udarbejdet af Referencelaboratoriet (2015) og vedrører følgende emner:

  • Resultater af synkrone målinger af vindstøj fra vegetation analyseret som A-vægtede niveauer og i kritiske bånd. Målingerne viser, at de A-vægtede niveauer af vindstøjen i de fleste tilfælde er højere end støjgrænserne.
  • Generelle retningslinjer for, hvorledes målepositionerne vælges, så de bedst opfylder bekendtgørelsens krav om ”at vindstøjen får mindst mulig indvirkning på måleresultaterne”.
  • Anvendelse af 95 % fraktiler i stedet for maksimalværdier for at nedbringe ubestemtheden på resultaterne.
  • Baggrunden for det faste tonetillæg og fordelene ved et gradueret tillæg.
  • Gennemgang af fire konkrete sager for at belyse et fast kontra et gradueret tonetillæg i praksis.

Back To Top