Skip to content

Vurdering af sammensat støj

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 27 Referencelaboratoriet Supplerende 1997

Vurdering af sammensat støj

Der findes ingen anerkendt metode til at vurdere virkningen af støjen, når der forekommer flere typer støj samtidigt, men efter at have gennemgået en del litteratur har DELTA foreslået Miljøstyrelsen en fremgangsmåde. Princippet er kort fortalt, at de enkelte støjniveauer må korrigeres for eventuelle forskelle i gene ved samme støjniveau, før de kan lægges sammen. Fordelen ved at lægge forskellige typer støj sammen i stedet for at se på dem enkeltvis er, at man får en mere nuanceret vurdering af støjen fra f.eks. et nyt vejanlæg eller ændret brug af start- og landingsbanerne i en lufthavn.

Back To Top