skip to Main Content

Arrangementer

Vurdering af lavfrekvent støj fra færger – 2

Link til fil


Emne:


Titel:

Vurdering af lavfrekvent støj fra færger – 2


Dato:

1997

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 10/1997

Status:

Gældende

Vurdering af lavfrekvent støj fra færger – 2

Revideret metode til beregning af lydtrykniveauet indendørs.

Back To Top