Skip to content

Vindgenereret baggrundsstøj

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 2 Referencelaboratoriet Supplerende 1985

Vindgenereret baggrundsstøj

Støjmålinger bør planlægges og udføres sådan, at baggrundsstøjens indflydelse på måleresultatet bliver mindst mulig. Problemer med vindstøj kan forebygges ved fastsættelsen af kontrolvilkårene for planlagte eller eksisterende virksomheder. Disse vilkår bør defineres, så kontrollen bliver enklest muligt. Hvois baggrundsstøjen i et område er af samme størrelsesorden som det påtænkte vilkår, er det formålstjenligt at definere støjvilkåret i et eller flere “referencepunkter” nærmere virksomheden.

Back To Top