Skip to content

Vibrationer fra jernbaner

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 10 Referencelaboratoriet Gældende 1989

Vibrationer fra jernbaner

Orienteringen beskriver en metode til overslagsmæssig beregning af det forventede vibrationsniveau i boliger langs jernbaner. Bestemmelse af Law for jernbaner er yderligere behandlet i RL1/14 fra Referencelaboratoriet.

Back To Top