Skip to content

Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter -Miljøstyrelsen Gældende 2017

Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter

Formålet med vejledningen er at bidrage til, at kommunerne får et ensartet grundlag for at vurdere og sagsbehandle midlertidige aktiviteter  efter § 2 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen).

De midlertidige aktiviteter omfatter bygge- og anlægsarbejder, nedrivningsaktiviteter,  bygningsfacadebehandling samt overfladebehandling af
fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Back To Top