skip to Main Content

Arrangementer

Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter

Link til fil


Emne:


Titel:

Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter


Dato:

2017

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter

Status:

Gældende

Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter

Formålet med vejledningen er at bidrage til, at kommunerne får et ensartet grundlag for at vurdere og sagsbehandle midlertidige aktiviteter  efter § 2 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen).

De midlertidige aktiviteter omfatter bygge- og anlægsarbejder, nedrivningsaktiviteter,  bygningsfacadebehandling samt overfladebehandling af
fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Back To Top