skip to Main Content

Arrangementer

Vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Link til fil


Emne:


Titel:

Vejledning om måling af støj fra vejtrafik


Dato:

2002

Udgiver:

Vejdirektoratet m.fl.

Publikation:

Vejdirektoratet. Rapport nr. 238, 2002

Status:

Supplerende

Vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Vejledningen er udgivet af Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet og er den tidligere officielle danske metode til måling af støj fra trafikken på vejene. Her specificeres krav til målepunkter, vejr, vejbelægningens tilstand, den tid der skal måles i osv. Vejledningen er i princippet udgået med Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 “Støj fra eje” men indeholder nyttige oplysninger hvis støjen skal måles. Vejledningen afløser ”Måling af vejtrafikstøj”, December 1982, fra Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet.

Back To Top