Skip to content

Valg af måle- og beregningspositioner

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 43 Referencelaboratoriet Gældende 2010

Valg af måle- og beregningspositioner

Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer, på facader eller på altaner, men ikke i åbne vinduer. Hvordan med fleretages ejendomme?
Indendørs målepositioner – er der forskel på, om det er støj fra et diskotek, lavfrekvent støj eller infralyd, der måles?
Denne orientering giver en oversigt over krav og anbefalinger om valg af måle- og beregningspositioner i Miljøstyrelsens vejledninger om ekstern støj.Det er en væsentlig del af en støjmåling, at målepositionerne er valgt korrekt. I modsat fald kan det betyde, at myndighedernes afgørelser, påbud og vilkår gives på et forkert grundlag, hvilket kan være fatalt for virksomheden og/eller dens omgivelser.
Formålet er at give en tværgående oversigt over krav og anbefalinger om valg af måle- og beregningspositioner i de mest benyttede vejledninger om ekstern støj fra Miljøstyrelsen. Der ses alene på valg af immissionspunkter ved ekstern støj fra virksomheder og trafikstøj, men ikke på målepositioner ved kildestyrkemålinger.
Der skelnes ikke mellem måle- og beregningspositioner. Kravene er de samme til målinger og beregninger, og for nemheds skyld kaldes disse under ét for målepositioner. ”Målinger” dækker over målinger eller beregninger.

Back To Top