skip to Main Content

Arrangementer

Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder

Link til fil


Emne:

Virksomheder (inkl. infralyd og lavfrekvent støj)


Titel:

Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder


Dato:

2008

Udgiver:

Referencelaboratoriet

Publikation:

Orientering nr. 36

Status:

Gældende

Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder

Usikkerheden på et beregnet niveau af ekstern støj fra en virksomhed kan være afgørende for, om det er dokumenteret, at en støjgrænse er overskredet eller ikke. Derfor er det vigtigt, at forskellige laboratorier fastlægger usikkerheden på samme måde. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993 indeholder vejledende angivelser af usikkerheden, baseret på erfaringsmateriale, der var til rådighed ved udarbejdelsen af vejledningen, og i Orientering nr. 24 fra Referencelaboratoriet blev fastlæggelse af usikkerheden beskrevet.
Målet med nærværende orientering er at angive, hvordan man ved ”Miljømåling – ekstern støj” fastlægger usikkerheden på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder på en enkel og entydig (administrativt sikker) måde. Fremgangsmåden supplerer anvisningerne i Vejledning nr. 5/1993 og erstatter retningslinjerne i Orientering nr. 24. Der har været overvejet forskellige muligheder for håndteringen af usikkerheden på den beregnede dæmpning af støjen under udbredelsen, og der er valgt en anden fremgangsmåde end i Orientering nr. 24 . Dette kommenteres i Bilag 2.

Back To Top