Skip to content

Undersøgelse af støj fra haglvåben – del 2

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Miljøprojekt nr. 2042, 2018 "Undersøgelse af støj fra haglvåben, Del 2 -Miljøstyrelsen Supplerende 2018

Undersøgelse af støj fra haglvåben – del 2

I undersøgelse del 2 undersøges betydningen af skudretningen og meteorologien for udbredelsen af støj fra haglvåben

Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger har over en periode modtaget henvendelser, der indikerer, at der kan være store forskelle mellem målte og beregnede støjniveauer for skudstøj, når der skydes med haglvåben.

Henvendelserne og konkrete sager indikerer, at der beregnes 4-7 dB for lave værdier af LpA,I.

Miljøstyrelsen har derfor besluttet at igangsætte en undersøgelse af støj fra haglvåben. Undersøgelsen er gennemført i 2017 (Del 1) og 2018 (Del 2).

Undersøgelserne er forestået af SWECO og Referencelaboratoriet. Bo Søndergaard, Niels F. Christensen, Bo Lithén Madsen og Niels F. Christensen fra SWECO samt Birger Plovsing og Claus Backalarz fra Referencelaboratoriet har medvirket i undersøgelsen.

Back To Top