skip to Main Content

Arrangementer

Undersøgelse af støj fra haglvåben – del 1

Link til fil


Emne:


Titel:

Undersøgelse af støj fra haglvåben – del 1


Dato:

2017

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Miljøprojekt nr. 1961, 2017

Status:

Supplerende

Undersøgelse af støj fra haglvåben – del 1

Miljøstyrelsens miljøprojekt om støj fra haglvåben undersøger emissionsværdierne samt meteorologiens betydning

Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger har over en periode modtaget henvendelser, der indikerer, at der kan være forskelle på 4-7 dB mellem målte og beregnede støjniveauer for skudstøj, når der skydes med haglvåben.

Miljøstyrelsen har derfor besluttet at igangsætte en undersøgelse af støj fra haglvåben. Undersøgelsen er gennemført i 2017 og er forestået af SWECO i samarbejde med Referencelaboratoriet. Bo Søndergaard og Bo Lithén Madsen fra SWECO samt Birger Plovsing og Claus Backalarz fra Referencelaboratoriet har medvirket i undersøgelsen.

Back To Top