Skip to content

Ubestemthed ved støjmålinger

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 16 Referencelaboratoriet Gældende 1991

Ubestemthed ved støjmålinger

Måleubestemtheden volder ofte problemer for de godkendte laboratorier. Meget tit angives ubestemtheden uden nærmere begrundelse som et skønnet tal mellem 0,5 dB og 5 dB. I nogle tilfælde står der slet intet om ubestemthed i målerapporten, og i andre lander rapporten i den modsatte grøft med en gennemgang af afsnittene om ubestemthed i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6 fra 1984. Målet med denne orientering er at fortælle, at ubestemtheden er meget vigtig for sagsbehandlingen. Det giver en oversigt over, hvad der står i de nævnte vejledninger og tilføjer lidt nyt om ubestemtheden.

Back To Top