skip to Main Content

Arrangementer

Ubestemthed ved støjmålinger

Link til fil


Emne:


Titel:

Ubestemthed ved støjmålinger


Dato:

1991

Udgiver:

Referencelaboratoriet

Publikation:

Orientering nr. 16

Status:

Gældende

Ubestemthed ved støjmålinger

Måleubestemtheden volder ofte problemer for de godkendte laboratorier. Meget tit angives ubestemtheden uden nærmere begrundelse som et skønnet tal mellem 0,5 dB og 5 dB. I nogle tilfælde står der slet intet om ubestemthed i målerapporten, og i andre lander rapporten i den modsatte grøft med en gennemgang af afsnittene om ubestemthed i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6 fra 1984. Målet med denne orientering er at fortælle, at ubestemtheden er meget vigtig for sagsbehandlingen. Det giver en oversigt over, hvad der står i de nævnte vejledninger og tilføjer lidt nyt om ubestemtheden.

Back To Top