skip to Main Content

Ubestemthed på støjberegninger/målinger

Link til fil


Emne:


Titel:

Ubestemthed på støjberegninger/målinger


Dato:

1994

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

MST Hyrdebrev

Status:

Gældende

Ubestemthed på støjberegninger/målinger

Dette “hyrdebrev” fra Miljøstyrelsen i 1994 handler om ubestemthed i forbindelse med støjberegninger og -målinger.
Specielt afsnit 5 om “Godkendelser” er relevant, idet der står: “Miljømyndighederne vil efter den normale praksis ikke nægte godkendelse, selv hvis den beregnede eller målte støj er lig støjgrænsen, dvs. hvor Lr=støjgrænsen. Men dette indebærer en øget risiko for at senere kontrolmålinger/beregninger kan vise, at støjgrænsen er overskredet. Dette er en risiko som virksomheden i givet fald må gøre op med sig selv, om den vil bære.

Læs hele brevet ved nedenstående link.

Back To Top