Skip to content

Ubestemthed på støjberegninger/målinger

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

MST Hyrdebrev -Miljøstyrelsen Gældende 1994

Ubestemthed på støjberegninger/målinger

Dette “hyrdebrev” fra Miljøstyrelsen i 1994 handler om ubestemthed i forbindelse med støjberegninger og -målinger.
Specielt afsnit 5 om “Godkendelser” er relevant, idet der står: “Miljømyndighederne vil efter den normale praksis ikke nægte godkendelse, selv hvis den beregnede eller målte støj er lig støjgrænsen, dvs. hvor Lr=støjgrænsen. Men dette indebærer en øget risiko for at senere kontrolmålinger/beregninger kan vise, at støjgrænsen er overskredet. Dette er en risiko som virksomheden i givet fald må gøre op med sig selv, om den vil bære.

Læs hele brevet ved nedenstående link.

Back To Top