Skip to content

Trafikstøj i boligområder

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1984 -Miljøstyrelsen Udgået 1984

Trafikstøj i boligområder

Denne er erstattet af Vejledning nr. 4, 2007: ”Støj fra veje”. Vejledningen beskæftiger sig med, hvorledes kommune- og lokalplanlægning udføres, så der tages hensyn til støjbelastningen fra især vejtrafikstøj. Vejledningen indeholder vejledende støjgrænser for vejtrafikstøj og nævner, at de desuden gælder for jernbanestøj. Dette forhold blev ændret ved udsendelse af Vejledning nr. 6/1985.

Back To Top