skip to Main Content

Arrangementer

Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2019 og 2032

Link til fil


Emne:


Titel:

Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2019 og 2032


Dato:

2021

Udgiver:


Publikation:

Dataark til download

Status:

Gældende

Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2019 og 2032

Trafikstyrelsen udarbejder trafikdata for den statslige jernbane, der kan anvendes til støjberegninger, i samarbejde med Banedanmark.

Trafikgrundlaget kan anvendes til støjberegninger, når der ikke foreligger mere detaljerede data for konkrete projekter. Grundlaget indeholder tal for nuværende og fremtidig forventet trafik, for hhv. årstal 2019 og 2032. Data for 2019 er leveret af Banedanmark. Fremtidig trafik er vurderet ud fra de strategiske køreplaner i Trafikplan for den statslige jernbane, og omfatter besluttede projekter inkl. Femernforbindelsen og projekterne i Togfonden Fase 1, ligesom der tages højde for DSBs anskaffelse af nyt materiel ”Fremtidens Tog”. Opgørelsen er tilpasset Nord2000. Trafikgrundlaget opdateres i forlængelse af den statslige trafikplan, der udkommer ca. hver 4. år.

Back To Top