Skip to content

Tonestøj fra vindmøller

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Miljøprojekt 1381 -Miljøstyrelsen Supplerende 2011

Tonestøj fra vindmøller

Toner i støj forøger den oplevede gene af støjen og er derfor uønsket for støjsvagt design. Dette gælder naturligvis også for støj fra vindmøller. Tydeligt hørbare toner i støjen medfører et genetillæg på 5 dB ved beregning af støjen, hvilket for planlægning af vindmøller betyder, at afstanden til nærmeste nabo skal øges næsten til det dobbelte for at støjgrænserne ikke overskrides. Med udviklingen af vindmøller ikke bare med hensyn til størrelse, men også med hensyn til nye teknologier og kontrolrutiner er forebyggelsen af toner blevet mere kompleks, og stiller store krav til vindmølleproducenterne. Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af artikler og indlæg i tidsskrifter og fra konferencer, der fokuserer på denne type af problemstillinger i andre sammenhænge. Viden og teknikker, der kan overføres og bruges i vindmøllekonstruktioner er også indsamlet og præsenteret i rapporteringen. Der har været taget kontakt til danske og udenlandske vindmølleproducenter og danske rådgivere med henblik på at kvalificere indsamling af viden.

Back To Top