skip to Main Content

Tilsyn med virksomheder (2006)

Link til fil


Emne:


Titel:

Tilsyn med virksomheder (2006)


Dato:

2006

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/2006

Status:

Gældende

Tilsyn med virksomheder (2006)

Vejledningen er en revision af Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3/1995 om tilsyn med virksomheder. Behovet for revidering skyldes især de nye retningslinjer om differentieret tilsyn jf Miljøstyrelsens Vejledning nr. 6/2004 om regler om retssikkerhed i udøvelse af tilsynsarbejdet. Vejledningen indeholder praktiske anvisninger til brug for differentieret tilsyn, samt de ændrede bestemmelser om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og de nye regler om retssikkerhed i udøvelse af tilsynsarbejdet. Vejledningen indeholder praktiske anvisninger til brug for planlægning, gennemførelse og opfølgning af tilsynet, såvel med hensyn til det kontrollerende tilsyn som det forebyggendetilsynsarbejde. Alle vejledningens forslag bygger på praktiske erfaringer, lige som teksten er udbygget med eksempler fra miljøforvaltninger. Vejledningen er endvidere udbygget med ledelseselementer til brug for bl.a. prioritering og planlægning af tilsynsarbejdet.

Back To Top