skip to Main Content

Tillæg til vejledning nr 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Link til fil


Emne:


Titel:

Tillæg til vejledning nr 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner


Dato:

2007

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Tillæg til vejledning nr. 1/1997

Status:

Gældende

Tillæg til vejledning nr 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: “Støj og vibrationer fra jernbaner”. Tillægget indeholder nye grænseværdier mv. som følge af en ny beregningsmetode for støj fra veje og tog og en ny indikator for støjen, Lden. Lden beregnes på grundlag af trafikken pr. årsdøgn, opdelt på dag-, aften- og natperioden. Den nye beregningsmetode, Nord2000, er en nordisk beregningsmetode, som kan beregne lydens udbredelse under forskellige vejrforhold, så man derved kan bestemme årsmiddelværdien af støjniveauet ,og som kan beregne betydeligt mere komplicerede situationer, end det tidligere har været muligt.

Back To Top