Skip to content

Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet ”Lavfrekvent støj fra store vindmøller”

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Teknisk notat RL20/08 Referencelaboratoriet Supplerende 2008

Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet ”Lavfrekvent støj fra store vindmøller”

Referencelaboratoriet har efter anmodning fra Miljøstyrelsen gennemført en supplerende databehandling af måledata for facaders lydisolation med hensyn til lavfrekvent støj, indhentet af DELTA i forbindelse med gennemførelsen af projektet ”Lavfrekvent støj fra store vindmøller”. Projektet er udført for Energistyrelsen.

Back To Top