skip to Main Content

Arrangementer

Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder

Link til fil


Emne:


Titel:

Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder


Dato:

1996

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1996

Status:

Gældende

Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder

Tillægget rummer et supplement til retningslinjerne for fastsættelse af støjgrænser for bestående listevirksomheder, der er omfattet af støjvejledningens (Vejledning Nr. 5/1984) anvendelsesområde, dvs. industrivirksomheder og lignende aktiviteter.

Back To Top