Skip to content

Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1996 -Miljøstyrelsen Gældende 1996

Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder

Tillægget rummer et supplement til retningslinjerne for fastsættelse af støjgrænser for bestående listevirksomheder, der er omfattet af støjvejledningens (Vejledning Nr. 5/1984) anvendelsesområde, dvs. industrivirksomheder og lignende aktiviteter.

Back To Top