skip to Main Content

Arrangementer

Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj – Tekniske aspekter

Link til fil


Emne:


Titel:

Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj – Tekniske aspekter


Dato:

2003

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Arbejdsrapport 52/2003 - Delrapport 1

Status:

Supplerende

Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj – Tekniske aspekter

I juni 2002 nedsatte regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til strategi for begrænsning af støj fra vejtrafik. Strategien skal med sine analyser af virkemidler på området fungere som et redskab for myndigheder og borgere, der vil tilrettelægge en omkostningseffektiv lokal støjindsats. Denne delrapport omhandler tekniske aspekter, særligt med fokus på at belyse de støjmæssige konsekvenser af forskellige virkemidler.

Back To Top