Skip to content

Støjsvag varelevering til butikker inkl. RUMLE

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Miljøprojekt nr. 1596, 2014 -Miljøstyrelsen Supplerende 2014

Støjsvag varelevering til butikker inkl. RUMLE

Der er et stigende ønske om at levere varer til butikker om aftenen, om natten og tidligt om morgenen, de såkaldte ydertimer. Det kan bidrage til en mere effektiv godstransport i byerne med kortere køretider og mindre ventetid pga. køkørsel. Samtidig vil det fjerne en del af den tunge trafik fra myldretiderne. En af de vigtigste barrierer for denne udvikling er imidlertid støj fra aflæsning af varer ved butikkerne. Støjen kan være årsag til væsentlige gener for naboer, når levering sker i ydertimerne, dvs. om aftenen, I nattetimerne eller i de tidlige morgentimer. Som et svar på dette behov er der i de senere år sket en udvikling af støjsvagt teknisk materiel til varelevering, ligesom leverandører og butikker har arbejdet med at finde løsninger og procedurer, der kan begrænse støjen. I tilknytning til denne udvikling er der behov for at indarbejde de nye løsninger i et redskab, der kan anvendes ved planlægning og indretning af butikker og ved kommunernes sagsbehandling.Miljøstyrelsen har derfor i samarbejde med Trafikstyrelsen bedt Rambøll om at udarbejde dette miljøprojekt om støj fra varelevering til butikker. Projektet erstatter et tidligere miljøprojekt om samme tema fra 2001. Projektet omfatter bl.a. en enkel model til beregning af støj fra varelevering, kaldet RUMLE.

Hent beregningsarket RUMLE

Back To Top